Alex Cappaert

Uittredend OCMW-raadslid

Na veertig jaar in Aartselaar te wonen, mag ik het wel zeggen: we mogen fier zijn in zo’n mooie én aangename gemeente te mogen wonen, werken en ontspannen. Het kan echter altijd nog veiliger, gezonder, eerlijker, menselijker. Concreet denk ik dan aan nog veiliger fietswegen voor jong en oud, gezondere lucht voor onze kinderen en kleinkinderen, betaalbare woningen voor jonge volwassenen en passender zorg voor onze ouderen.
Na vier jaar als OCMW-raadslid te hebben gezeteld heb ik deze problematiek zeer goed kunnen observeren en mee
kunnen oplossen.
Er is dus al veel gedaan, maar er is nog veel te doen.
Daarom wil ik mij de komende zes jaar verder inzetten en vraag ook uw stem om er tegenaan te gaan.
Hartelijk dank voor uw vertrouwen.