Fons Heirbaut

Voorzitter ROSA (Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Aartselaar), gepensioneerd informaticus

Vanuit mijn betrokkenheid bij de Wereldwinkel en een steungroep Vrienden van Bolivia gaat mijn interesse en aandacht naar eerlijke handel, zowel met het Zuiden als hier bij ons. Pas dan zullen er menselijkere en gezondere werkomstandigheden ontstaan. O.a. via de Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Aartselaar (ROSA) blijven we daar voor ijveren.