Aartselaar doet het zonder pesticiden

Jarenlang ijverde de Milieu- en Natuurraad (MINA) voor een pesticidenvrije omgeving. Tegelijk organiseert VVOG, de Vereniging voor Openbaar Groen, met 'Groene Lente' een wedstrijd die groene initiatieven bekroont. Gemeenten die lovenswaardige bloemeninitiatieven, nieuwe groenprojecten, of pesticidenvrije initiatieven ontwikkelen, komen hiervoor in aanmerking. kreeg in deze wedstrijd een

Aartselaareervolle vermelding in de categorie 'Zonder is gezonder'. Sinds kort gebruikt de gemeente namelijk geen pesticiden meer en geeft hiermee het goede voorbeeld aan al wie er een voor- of achtertuin op nahoudt.
Plantsoenen en voetpaden, de technische dienst houdt ze voortaan proper zonder pesticiden. Door te kiezen voor alternatieven helpt de gemeente mee aan een gezonder leefmilieu.
Ook bij de aanleg van een vijver aan het woonzorgcentrum 'Zonnetij' werd hiermee rekening gehouden. Groenschepen René Lauwers mocht voor het project 'Wadi Zonnetij' een eervolle vermelding in ontvangst nemen.

Volg het goede voorbeeld!
 
Als je er zelf ook wat wil aan doen, kan je terecht op www.vmm.be , de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. De folder 'Zonder is gezonder' vertelt je perfect hoe je het zonder pesticiden kan aanpakken. Als je enkele praktische tips volgt, kan je ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen op een natuurlijk manier aanpakken.