Programma Groen Aartselaar


Programma Groen Aartselaar

Bij de samenstelling van ons programma zijn we uitgegaan van de dingen waarover Aartselaar beschikt – en dat zijn er heel wat - en waaraan we de komende 6 jaar nog kunnen werken. En ook dat is nog de moeite.

In grote lijnen houden we er rekening mee, dat:

  • onze gemeente voor een groot deel uit tweeverdieners bestaat
  • het aantal senioren in stijgende lijn gaat
  • het dus zaak is dat we een jonger publiek kunnen aantrekken.

 

Dit zijn de thema’s waaraan we aandacht willen besteden:

Ruimtelijke ordening

Natuur en milieu

Klimaat en energie

Werk

Mobiliteit

Financiën en fiscaliteit

Fusie