De mensen van

Groen Aartselaar

Peter Apers

secretaris - penningmeester gemeenteraadslid

Jos Schouteden

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Walter Decoene

Redacteur Groenkrant - Fotograaf

Roel van Daal

Communicatie