De mensen van Groen

Groen Aartselaar

Hans Cops

Voorzitter Sinds 28 juni 2021, in de plaats van René Lauwers 4e schepen Leefmilieu, Energie, Duurzaamheid, Landbouw, Ontwikkelingssamenwerking, Afvalbeleid, Markten, Begraafplaats

René Lauwers

Schepen van Leefmilieu, Energie, Duurzaamheid, Landbouw, Ontwikkelingssamenwerking, Afvalbeleid, Markten, Begraafplaats

Alex Cappaert

Gemeenteraadslid

heidi Scheerlinck

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Roel van Daal

Communicatie

Peter Apers

secretaris - penningmeester

Walter Decoene

Redacteur Groenkrant - Fotograaf