De mensen van

Groen Aartselaar

Hans Cops

Voorzitter                                                      Sinds 28 juni 2021, in de plaats van René Lauwers 4e schepen Leefmilieu, Energie, Duurzaamheid, Landbouw, Ontwikkelingssamenwerking, Afvalbeleid, Markten, Begraafplaats

Peter Apers

secretaris - penningmeester gemeenteraadslid

Jos Schouteden

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Walter Decoene

Redacteur Groenkrant - Fotograaf

Roel van Daal

Communicatie