Aartselaar koopt elektrische fietsen voor gemeentepersoneel

Aartselaar koopt elektrische fietsen voor gemeentepersoneel

Onder impuls van onze Groene schepen, René Lauwers, streeft Aartselaar ernaar een klimaatneutrale gemeente te worden. De aankoop van twee elektrische fietsen kadert in dit plan. Eén fiets zal gebruikt worden door de Technische Dienst, de tweede door andere leden van het personeel. Personeelsleden die de elektrische fiets gebruiken voor hun dienstverplaatsingen stoten nagenoeg geen CO² en andere vervuilende stoffen uit. Aankoop, onderhoud en gebruik ervan vallen vele malen goedkoper dan bij een wagen.                               Kortomniets

dan voordelen: voor mens, milieu en portemonnee.