Al veel gedaan, nog veel te doen 1

01 Juli 2018

Al veel gedaan, nog veel te doen 1

    Groen trekt naar de verkiezingen met René Lauwers als lijsttrekker en met Alex Cappaert als sterkhouder. Als schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en energie is René de stille werker die binnen het bestuur voor groene accenten heeft gezorgd. En daar wil hij na 14 oktober uiteraard mee doorgaan. Samen met de collega’s heeft Groen ook heel wat andere zaken gerealiseerd. Maar het werk is nog niet af. Hierna bieden we je al een vooruitblik…

Een ruimte waar je je goed voelt…

René Lauwers Al veel gedaan…Alex Cappaert

 • Heel wat buurten kregen een opfrisbeurt en een nieuwe straatinrichting.
 • Leven in het centrum werd veiliger door een duidelijke opdeling in zone 30- en zone 50-wegen voor doorgaand verkeer.
 • Aartselaar kreeg een circulatieplan dat het woonkarakter van onze gemeente benadrukt en in de hand werkt.

… nog veel te doen.

 • Groen streeft naar 1/3 wonen, 1/3 bedrijvigheid en 1/3 open ruimte.
 • Betaalbaar wonen, o.a. in de Buerstede en tussen kerkhof en Adriaan Sanderslei moet jongere bewoners aantrekken.
 • Het lege gemeentemagazijn inspireert ons om van Laar en omgeving een echte ontmoetingsplaats te maken. De Vlaamse bouwmeester heeft hierbij al zijn medewerking toegezegd.
 • Water is erg belangrijk, een zorgvuldig beheer is nodig. Beken krijgen terug hun natuurlijke loop en op risicovolle plaatsen als Lindenbos bufferen we overtollig regenwater in een tijdelijk bekken.
 • Wij liggen wakker van de A12We waken erover dat minister Weyts een oplossing voor de A12 niet op de lange baan schuift.
Een gezond en veilig leefmilieu…

Al veel gedaan…

 • Milieuvriendelijk beheer van bermen en open ruimten zorgt ervoor dat iedereen zich in eigen gemeente kan ontspannen en tot rust komen.
 • Scholen en ander openbare gebouwen kregen een betere isolatie. Sommige werden voorzien van zonnepanelen en dubbel glas.
 • Aartselaar geeft zelf het goede voorbeeld: een milieuvriendelijk wagenpark vergroent stilaan het oude. Kortere verplaatsingen gebeuren per elektrische fiets.

… nog veel te doen.

 • Samen met Natuurpunt en de diensten van Natuur en Bos werken we verder aan de uitbouw van De Reukens, onze eigen Aartselaarse groene long.
 • Via scholen en verenigingen besteden we aandacht aan zwerfvuil in natuurgebied en andere openbare ruimte.
 • Elektrische_fietsen.jpgMilieu- en gezondheidsraad en andere organisaties zijn de ogen en oren van een goed bestuur. We verstevigen de samenwerking.
 • Voor korte verplaatsingen naar winkel en werk gebruiken we de fiets: snel en gezond!

 

 

Een beleid dat niemand uitsluit…

Al veel gedaan…

 • Groen heeft in de OCMW-raad altijd het recht op een menswaardig bestaan bepleit.
 • Door de oprichting van een Senioren- en Toegankelijkheidsraad kijken we toe op o.a. de veiligheid van voetpaden, de toegang tot en bereikbaarheid van openbare gebouwen.
 • OCMWWe werkten actief mee om de achterstand inzake sociale woningbouw in te halen.

… nog veel te doen.

 • Na het samengaan van OCMW- en gemeentebeleid vindt Groen het belangrijk dat er voldoende budget overblijft voor lokaal sociaal beleid.
 • We baseren ons lokaal sociaal beleid op een grondige analyse van wat er no­dig is aan zorg.
 • Groen komt op voor een kwalitatief, menselijk en zinvol activeringsbeleid via o.a. vrijwillige gemeenschapsdienst.
 • We ondersteunen mensen met een bescheiden inkomen om energiebesparend te investeren in hun woning.
 • Als rijke gemeente zorgen we voor voldoende opvang en een menselijk onthaal van asielzoekers.

 

© Foto’s: Walter Decoene