Al veel gedaan, nog veel te doen 2

03 Augustus 2018

Al veel gedaan, nog veel te doen 2

In ons vorig nieuwsbericht las u al hoe Groen opkomt voor een gezond leefmilieu en een veilige omgeving. Tegelijk kiezen wij voor een beleid dat niemand uitsluit. In dit bericht vindt u wat meer over het jongeren- en ouderenbeleid dat we (verder) willen voeren. En daar komen ook cultuur en sport bij kijken. In afwachting dat u met al onze kandidaten kan kennismaken, stellen we u alvast twee nieuwe, jonge kandidaten voor: Sven Callaerts en Anse De Weerdt.  

Een gemeente waar iedereen aan bod komt.


Sven_Callaerts_2_200px.jpgGroen wil een beleid voeren waarbij iedereen die dat wil, jong of oud, bij het beleid betrokken wordt. Dat betekent ook dat elke belangrijke beslissing vooraf goed wordt voorbereid en afgetoetst op haar realiseerbaarheid.

Al veel gedaan…

 • Met de oprichting van een Senioren- en Toegankelijkheidraad hebben we onze achterstand inzake ouderenbeleid bijgebeend.
 • De Jeugdraad is al jaren een geschikt instrument om voeling te houden met wat er onder de jongeren leeft.
 • Jeugdhuis Qbus kreeg, na een grondige en milieuvriendelijke renovatie, een nieuw leven als ‘de Leonaar’…

Wijkfeest_091_400px.jpg… nog veel te doen.

 • Jongeren zijn de volwassenen van morgen. We willen hen de kans bieden om hier te komen of te blijven wonen, door hen betaalbare woonformules aan te bieden.
 • Met de Senioren- en Toegankelijkheidraad houden we ouderen betrokken bij het beleid. Dat doen we ook via projecten die hen de kans bieden hun kennis en kunde te tonen en over te dragen op jongeren, bv. via een repair café.
 • We leven snel. Daarom is levenslang leren ook voor ouderen belangrijk. Jongeren kunnen ouderen vertrouwd maken met nieuwe technologie en media.
 • Groen wil de Jeugdraad en de Senioren- en Toegankelijkheidsraad (en uiteraard ook de andere adviesraden) van onderuit versterken via een gestructureerd overleg met het gemeentebestuur.
 • Ze bestaan al hier en daar, de straat- en wijkfeesten. Groen wil ze verder aanmoedigen, omdat leven in Aartselaar meer betekent dan er wonen en werken.
Anse_Deweerdt_200.jpgCultuur en sport zijn er voor iedereen.

Cultuur en sport zijn er voor iedereen, als we de instap maar laag genoeg houden. Met de Bib, Cultureel Centrum ’t Aambeeld en het Sportcentrum beschikken we over een aangepaste infrastructuur, een professionele omkadering en de inzet van talloze vrijwilligers. Het cultuurbeleid moet nagaan wat de behoeften zijn; maar moet ook oog hebben voor nieuwe cultuuruitingen en die een kans bieden.

Al veel gedaan…

 • Cultureel Centrum ’t Aambeeld en onze Bib bieden samen een sterk cultureel aanbod dat mag ‘gezien’ en mag ‘gelezen’ worden.
 • De nieuwe chalet ‘Sportzicht’ biedt voetbal, tennis, petanque en atletiek meer kansen om beoefend en ‘gezien’ te worden.
 • Het verenigingsleven ontvangt -zelfs in tijden van verminderde staatssteun- nog altijd de nodige toelagen.

Sportzicht_016_400px.jpg… nog veel te doen.

 • De deelname van het Aartselaars publiek aan festiviteiten en voorstellingen in ons Cultureel Centrum kan nog beter, als het publiek directer bij de programmering wordt betrokken.
 • In snel evoluerende tijden kan de Bib nog meer een ontmoetingsplaats worden, waar je niet enkel kennis kan opsteken, maar ook delen met anderen.
 • Sommige kleinschalige evenementen kunnen ook in de buitenwijken Koekoek, Lindenbos en Buerstede. Het verstevigt de band met het centrum.
 • Het verenigingsleven stagneert, of gaat lichtjes achteruit. De 21ste eeuw is daar niet vreemd aan. De manier waarop we de verenigingen aanmoedigen kan onze mensen een nieuwe impuls geven.
 • Groen pleit voor een apart jaarprogramma van wat er te beleven valt in het Zo brengen we het sportgebeuren dichterbij, want onbekend is onbemind.
Gezonde financies: geen doel, maar een middel.

De schuld per inwoner is tijdens deze bestuursperiode gelijk gebleven. Toch is het ons gelukt om noodzakelijke investeringen uit te voeren.

Al veel gedaan…

 • Onze gemeente oogt met het jaar mooier en kleurrijker. De heraanleg van straten en voetpaden is hier niet vreemd aan en wordt voortgezet.
 • Om wateroverlast te vermijden, maar ook om milieuredenen, werden de wateropvang en het riolennet al op kritische plaatsen aangepakt.
 • Aartselaar investeerde o.a. in de bouw van een sportchalet, betere isolatie van gemeentelijke gebouwen, plaatsing van zonnepanelen, een uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang en energie- en kostenbesparende verlichting in het Sportcentrum.

Jan_Frans_Willemslaan… nog veel te doen.

 • De investering in een intergemeentelijk zwembad zal ervoor zorgen dat ontspanning en watersport een nieuwe impuls krijgen.
 • De verwerving van nog meer gronden in de Reukens en de uitdunning van het aangeplante bos zullen ervoor zorgen dat Aartselaar tegen 2024 over een echt bos- en natuurgebied beschikt.
 • De herinrichting van Laar en omgeving, en van het oud gemeentemagazijn, moeten van het centrum een écht contactpunt maken; waar allerhande festiviteiten ervoor zorgen dat er altijd iets te beleven valt.
 • Vanzelfsprekend blijven we de volgende jaren streven naar een gezond financieel beleid; met lage aanslagvoeten, die toch voldoende werkruimte bieden.

 

 

© Foto’s: Walter Decoene