Al veel gedaan, nog veel te doen 3

14 September 2018

Al veel gedaan, nog veel te doen 3

Met Groen kozen we voor een campagne met zo weinig mogelijk papier. Gewoon een stand van zaken, wat er al is gedaan en waar we nog voor gaan. In deze 3de flyer willen we het met u hebben over veiligheid, een open en solidaire gemeenschap en uw inspraak in het beleid. Op onze kandidatenlijst is het nog even wachten. Die vindt u terug in onze laatste flyer, die begin oktober in de bus valt. Toch al een voorsmaakje: 2 dames met pit: Heidi Scheerlinck en Carolyn Declerck            

Heidi_Scheerlinck_200.jpgVeiligheid, een erg ruim begrip.

Veiligheid gaat niet enkel over blauw op straat of beveiliging tegen inbraak. Het gaat er ook om of we ons in eigen gemeente zonder problemen kunnen bewegen.

Absolute veiligheid bestaat niet, maar samen kunnen we wel de risico’s beperken, zonder daarom aan bewegingsvrijheid in te boeten.

 

Al veel gedaan…

 • Groen heeft met genoegen meegewerkt aan de uitwerking van een zone 30 in de woonzones. Dit zorgt voor duidelijkheid en veiliger verkeer.
 • De invoering van een circulatieplan in het centrum maakt dat onze kinderen veilig naar school kunnen.
 • Het uitrollen van een BIN (Buurt Informatie Netwerk) verhoogt de bescherming tegen inbraak en betrekt burgers bij het veiligheidsbeleid.

A12_300.jpg

… nog veel te doen.

 • Een globale aanpak van de veiligheid op de A12 is nog niet voor morgen. Dus blijven we ijveren voor praktische deeloplossingen, als een betere verlichting, aanpassing van sommige oversteekplaatsen en een verlaging van de snelheid.
 • Snelle heraanleg, met een fiets- en voetpad, van de de Borrekenslaan.
 • Herprofilering van de Kapellestraat en ontmoediging van het doorgaand verkeer.
 • Meer blauw op straat, ter versterking van de gemeentewacht.

 

Een open en solidaire gemeenschap.

Sinds een aantal jaren lijkt de hele wereld in beweging. Europa krijgt te maken met een verhoogde inwijking en ook België maakt daarop geen uitzondering. Wie het beter heeft, betuigt zijn solidariteit. Aartselaar blijft daarin niet achter en vangt de asielzoekers op die het krijgt toegewezen.

 

Al veel gedaan…

 • In 2013 werd de ROSA (Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Aartselaar) opgericht, die projecten in het zuiden financieel ondersteunt en in goede banen leidt.
 • Nieuwkomers vinden een tijdelijk onderkomen in afwachting van hun erkenning.
 • Initiatieven als Babbelplus en een kennismaking met inwijkelingen en nieuwe inwoners zorgen ervoor dat ze zich sneller thuis voelen in onze gemeente.

babbelplus-aartselaar-8_300.jpg 

… nog veel te doen.

 • Om de inwijking te beperken, blijven hoopgevende projecten in het Zuiden noodzakelijk. De geboden hulp moet dan ook iets betekenen. Groen ijvert voor een verdere verhoging van de toelagen voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Ruimere logistieke ondersteuning van de ROSA en toekenning van een vast werkingsbudget.
 • Aanmoediging van Aartselaarse jongeren die zich inzetten in ontwikkelingsprojecten.
 • Verdere verspreiding van FairTrade-producten die het label van eerlijke handel voeren.
 • Stedenband met een gemeente in het Zuiden.

 

Carolyn_Declerck_200.jpgInspraak in het beleid.

De wereld van morgen is aan de burger. Dat bewijzen initiatieven als Ringland en stRaten-generaal. Daarom vinden we een ruime en tijdige inspraak in de aanloop naar grote projecten erg belangrijk. Aartselaar telt heel wat adviesraden, maar de inspraak kan nog beter georganiseerd worden. Actiegroepen kunnen een steun vormen voor het beleid.

 

Al veel gedaan…

 • Wijkraden zijn niet enkel knipperlichten voor wat fout is of beter kan, ze brengen de burger dichter bij het beleid.
 • Als schepen van leefmilieu was Groenschepen Lauwers een luisterbereide schakel tussen de MINA-raad en het schepencollege.
 • Over de uitvoering van belangrijke werken werden de betrokken bewoners tijdig geïnformeerd en werd er met hun opmerkingen en suggesties rekening gehouden.

IMG_20180311_131917_300.jpg

… nog veel te doen.

 • Eigen projecten, ter verfraaiing of verlevendiging van de wijk, van wijkraden of groepen burgers, verdienen aanmoediging via toekenning van een eigen budget en/of logistieke ondersteuning.
 • Waar mogelijk moeten adviezen van de raden een bindend karakter krijgen.
 • Dit kan als er vooraf voldoende samenspraak is om iets uit te klaren.
 • Mondigheid van de burger dient aangemoedigd, door meer bekendheid te geven aan de inspraakmogelijkheid voor de gemeenteraad.
 • Over de aanpak van een project kan proactief, via het gemeenteblad en de gemeentelijke website, een oproep worden gelanceerd.