Bestuursakkoord

20 December 2018

Bestuursakkoord

N-VA en Groen stellen ambitieus Aartselaars bestuursakkoord voor  

N-VA en Groen zijn klaar met hun bestuursakkoord voor Aartselaar. Na enkele vergaderingen met intensief overleg is een toekomstvisie voor de komende legislatuur uitgewerkt. “Het waren zeer constructieve gesprekken, in een open geest en met wederzijds vertrouwen. We werken natuurlijk ook al langer met elkaar samen”, zeggen Sophie De Wit en René Lauwers, respectievelijk kopvrouw en kopman van N-VA en Groen. “Het bestuursakkoord is een perfecte symbiose van de partijprogramma’s van N-VA en Groen. Allebei weten we onze belangrijkste programmapunten te verwezenlijken.”

De basis voor het bestuursakkoord was het partijprogramma van de N-VA. N-VA Aartselaar ging naar de kiezer met 10 speerpunten, die allemaal in het bestuursakkoord zijn opgenomen. “Ook de komende legislatuur willen we verder investeren in Aartselaar. Dat doen we via een nieuw socio-cultureel gebouw op de site van het oude gemeentemagazijn, de bouw van een intergemeentelijk zwembad en een nieuwe kleuterschool ter vervanging van de huidige in wijk Buerstede. Daarnaast doen we aan dorpskernvernieuwing via het rioleringsproject Kapellestraat-Laar-Lindelei. We pleiten bij de hogere overheid voor een veilige A12/N177 en doortrekking van de N171. Aartselaar blijft fiscaal vriendelijk en we zetten meer in op handhaving en veiligheid. Een volwaardig seniorenbeleid, meer groen en geen vrijwillige gemeentefusie waren tot slot onze andere speerpunten die we stuk voor stuk gaan realiseren”, zegt Sophie De Wit.

In dat N-VA-programma schoof Groen alle accenten die voor haar belangrijk zijn. “Enkele speerpunten van het N-VA-programma waren ook voor ons zeer relevant: denk maar aan de verdere ontwikkeling van de Reukens, aanpak van de A12 (met overkapping in het woongedeelte) en een fiscaal vriendelijke gemeente. Daarnaast hebben we enkele belangrijke klemtonen op het leefmilieu gelegd: de gemeentewerking willen we tegen 2030 klimaatneutraal maken, we pakken wateroverlast aan, voeren Diftarcontainers in voor het afval, bestrijden de nieuwe Isvag-verbrandingsoven en schenken aandacht aan gezonde lucht, vooral in de schoolomgevingen. Rond het sociaal luik werken we verder onze achterstand aan sociale woningen weg en zorgen we voor sociale correcties bij de invoer van Diftar. Rond mobiliteit tot slot willen we de trage wegen verder ontwikkelen en de weg naar school veiliger maken voor fietsers en voetgangers.”

Het ambitieuze bestuursakkoord werd overgemaakt aan de gemeentelijke administratie. “Het is nu de bedoeling dat we in de loop van 2019 samen met onze administratie alles verder in detail gaan uitwerken en berekenen. Bedoeling is dat we eind 2019, net zoals in alle Vlaamse gemeenten, aan de gemeenteraad een kant en klaar becijferd meerjarenplan voor de periode 2020-2025 kunnen voorleggen”, besluiten Sophie De Wit en René Lauwers.

Lees het volledige bestuursakkoord.