Gemeenteraad april

Gemeenteraad april

Aartselaar boerde goed in 2015 Eindvertoonde

2015 de gemeentekas een budgetoverschot van € 5,98 miljoen, terwijl er voor autofinanciering een draagvlak van € 2,43 miljoen overbleef. Aan het begin van deze bestuursperiode werd een investeringsbudget vastgelegd. Om een goede werking en investeringen mogelijk te maken ? lees ook: om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende geld in kas zou zijn - werd de gemeentebelasting in 2013 licht opgetrokken van 4 naar 5%. Daarmee blijft Aartselaar nog steeds een goedkope gemeente.

 

Noodplanning

Voor de gemeenten Aartselaar, Duffel en de Rupelstreek komt er een intergemeentelijke noodplanambtenaar. Deze waakt over de veiligheid en is belangrijk bij de opmaak van plannen die incidenten en rampen moeten voorkomen. We denken hier vooral aan bedrijven waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen.

 

't Aambeeld krijgt webshop

Vanaf volgend seizoen kan je je tickets voor de voorstellingen in CC 't Aambeeld ook via de website bestellen en zelf je zitplaats kiezen. Je kan dan ook je tickets zelf afdrukken. Hierdoor bespaart het centrum papier- en administratiekosten.

 

Kleine Kermis eind juni

Vorig jaar al werd de Kleine Kermis vervroegd naar 25 juni. In overleg met winkeliers-vereniging ATA en de foorreizigers werd deze regeling nu definitief vastgelegd. De Kleine Kermis komt er nu steeds op de zondag na de voorlaatste vrijdag in juni. Dit jaar dus op 24 juni.

 

Maximum 50 km/uur

Een eerder goedgekeurde snelheidsverlaging van 70 naar 50 km/uur op de Boomse- en Antweprsesteenweg komt er in de maand juni. Met een busbaan die vlak naast het fietspad ligt, betekent dit ongetwijfeld meer veiligheid, zeker voor de zwakke weggebruikers.