Ive De Saeger trekt de Groenlijst

02 Juli 2024

Ive De Saeger trekt de Groenlijst

Elke partij is op tijd en stond toe aan verjonging. Maar we vinden het ook belangrijk dat kennis en ervaring blijven meespelen. Op 13 oktober trekt Ive De Saeger (38) de Groenlijst. Tijd dat hij zichzelf even voorstelt.

Ive, wie ben je en van waar kom je?

Professioneel ben ik consulent schuldhulpverlening bij de stad Antwerpen. En in mijn vrije tijd zit ik heel graag op mijn mountainbike of mijn renfiets. Zowat 10 jaar geleden ben ik, samen met mijn vriendin Sofie, vanuit Wilrijk naar Aartselaar verhuisd en ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Het dorpse karakter en de rust die hier heersen hebben me helemaal overtuigd. Sinds Moederdag vorig jaar woon ik, samen met Sofie (zwanger voor oktober) en ons zorgbehoevend zoontje Emile, in de Hoevelei.

Was je vroeger al sociaal geëngageerd?

Ik ben in Wilrijk actief geweest in het jeugdwerk. Zo heb ik jaren doorgebracht in Jeugdhuis Joké, eerst als bezoeker, uiteindelijk, toen ik ben afgezwaaid, als voorzitter.

Wat hield je intussen in Aartselaar bezig?

In Aartselaar heb ik, samen met de gemeente en het Huis van het Kind, een fietsuitleendienst en –atelier opgestart. Samen met een groep vrijwilligers herstelden we fietsen voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Momenteel ligt deze dienstverlening stil, maar ik hoop ze, samen met de Fietsersbond, terug op te starten.

Wat vind je prioritair in onze gemeente en waarom?

Inclusie, iedereen betrekken. Daarmee bedoel ik ‘letterlijke en figuurlijke toegankelijkheid’ van gemeente en gemeentelijke dienstverlening. Voor mensen met een beperking of met mobiliteitsproblemen; niet georganiseerde jeugd, jonge kwetsbare gezinnen en nieuwkomers. Dit vraagt een eerlijke verdeelsleutel bij alle inspanningen die de gemeente levert.
Kortom, een steuntje in de rug voor al wie het nodig heeft.

En wat groen en leefmilieu betreft?

We kunnen zeker nog stappen zetten inzake (groene) burgerparticipatie, meer buurtgroen, verdere uitbouw van trage wegen, duurzaamheid van privéwoningen en openbare gebouwen.

 

z_Luc_avatar.jpg

Luc Apers
interview