Wat realiseerde Groen sinds 2012?

02 Juli 2024

Wat realiseerde Groen sinds 2012?

Toch even stilstaan bij wat voormalig Groenschepen René Lauwers in de voorbije jaren realiseerde.

Wie al eens een voetje in de Reukens zet, zal merken dat deze open ruimte stilaan een echt natuurgebied wordt. Door goede samenwerking met Natuur en Bos gaf René daar mee een stevige duw aan. Hij voorzag de Reukens ook van een bufferbekken, dat de wijk Lindenbos behoedt voor overstromingsgevaar. De aanleg van het Morterpad (*), tussen Lieven Renslaan en Kleistraat, behoedt wandelaars niet enkel voor natte voeten, het zorgt ook voor fiets- en wandelplezier.

Ook de vergroening van voortuinen kreeg Renés aandacht. Wat misschien niet zo tot de verbeelding spreekt, maar wel belangrijk is voor milieu en portemonnee: dubbel glas in, en isolatie van gemeentegebouwen. Maar ook de plaatsing van zonnepanelen en van condensatie- en verwarmingsketels. René bepleitte en verkreeg ook energiezuinige LED-verlichting in een aantal straten. Nieuwe gebouwen worden gecheckt op hun duurzaamheid en opnieuw aangelegde straten krijgen een groene aanblik.

Er wordt al lang gepraat over een vernieuwing van onze dorpskern: het Laar en omgeving.
René betrok er de Vlaamse bouwmeester bij, om de kwaliteit van dit project te garanderen. In dit project kan nu ook de vrijgekomen pastorij een rol spelen.

In 2012 startte ook de ROSA, de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, die projecten betoelaagt en opvolgt in het zuiden. Onder schepen Lauwers werd Aartselaar een solidaire FairTradegemeente.

(*) Horti Biscop bedacht een plezant gedichtje bij dit vlonderpad. Bekijk het hier.

 

z_Walter_Decoene_avatar.jpg

Walter Decoene
Lid