Een eerste kijk in ons programma

02 Juli 2024

Een eerste kijk in ons programma

Net als in 2018 neemt Groen als progressieve partij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. We doen dat met een verjongde ploeg en bieden u alvast een kijkje in ons programma. In dit eerste Groenkrantje na de jongste verkiezingen willen we het hebben over de ‘sociale’ thema’s in ons 10-puntenprogramma. In een volgend krantje leest u dan meer over ons plan om Aartselaar nog groener en leefbaarder te maken.

Wat wil Groen Aarselaar in de periode 2025-2030 (mee) realiseren?

Om te beginnen meer aandacht besteden aan kinderzorg en kinderopvang. Zo verdienen crèches dezelfde aandacht en behandeling als andere middenstands-initiatieven.
‘Het Huis van het Kind’ krijgt een aangepaste woonruimte. De gemeente helpt bij de herhuisvesting van ‘Kind en Gezin’.

Alternatieve woonvormen, als cohousing moeten een kans krijgen

Tegelijk hebben we oog voor de vergrijzing van onze gemeente. Daarom moet er een masterplan komen voor aangepaste woonvormen en voorzieningen. Tegelijk denken we aan de toegankelijkheid van wegen en gebouwen.

Als tegengewicht voor de vergrijzing denken we ook aan een verjonging van de bevolking.
Daarom vinden we de bouw van sociale woningen belangrijk. Aartselaar moet zijn opgelegd quotum halen! Ook alternatieve woonvormen, als cohousing, moeten een kans krijgen.

Groen hecht ook belang aan het integratie- en diversiteitsbeleid. Initiatieven als ‘Babbelplus’ en ‘Babbelkousje’ verdienen meer ondersteuning. De aanstelling van een diversiteitsambtenaar kan bijdragen tot een beleid dat niemand uitsluit.

Om dit alles goed te omkaderen, is een open en vlotte communicatie nodig, met en tussen mensen die voor de gemeente werken.
Niet enkel digitale communicatie, maar ook persoonlijk contact en overleg is belangrijk.
De burgemeester speelt daarbij een coördinerende rol.

 

Peter_Apers.jpg

Peter Apers
voorzitter