N-VA en Groen wensen in Aartselaar verder te besturen

20 November 2018

N-VA en Groen wensen in Aartselaar verder te besturen

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hertekende de Aartselaarse kiezer de lokale politiek.

Met 45,8% van de stemmen behaalde beleidspartij N-VA 13 op de 23 zetels, een absolute meerderheid. Na de kiesuitslag besloot de N-VA om bij voorkeur nog met een extra partij te besturen de komende bestuursperiode. Gesprekken met verschillende potentiële partners werden aangeknoopt. Het N-VA-bestuur hakt nu de knoop door: Groen Aartselaar is de voorkeurspartner waarmee nu een bestuursakkoord zal afgesloten worden.

“De keuze voor Groen is een positieve keuze”, zegt burgemeester en N-VA-kopvrouw Sophie De Wit. “De afgelopen zes jaar hebben N-VA en Groen zeer goed en vlot samengewerkt in het Aartselaars gemeentebestuur. Wat op nationaal niveau misschien een rare combinatie is, is in Aartselaar van in het begin een goede match gebleken. De kiezer heeft beide partijen afgelopen verkiezingen daar ook voor beloond. Zowel N-VA (3 zetels winst) als Groen (2 zetels op eigen kracht, na stopzetting van het links kartel) zijn de winnaars van de verkiezingen. Andere partijen verloren die verkiezingen. De kracht van verandering is in Aartselaar duidelijk gebleken met deze coalitie en de kiezer heeft dat erkend. Onder het motto ‘never change a winning team’ is het logisch dat we deze coalitie verder zetten. Beide partijen vertegenwoordigen 15 van de 23 zetels in de toekomstige gemeenteraad, een ruime meerderheid.”

Voorzitter en huidig Groen-schepen René Lauwers is verheugd dat de goede samenwerking blijft bestaan. “We hebben zes jaar uitstekend samen bestuurd, in goede verstandhouding en alle vertrouwen. Het is positief dat we die samenwerking kunnen verder zetten. We hebben het programma van de N-VA goed geanalyseerd en lezen vooral een continuïteit van het beleid en de verdere uitwerking van projecten die we samen al in gang hebben gezet. Het is dus logisch dat we ons beleid graag met hen verder zetten.”

Nu de besturen van N-VA en Groen het licht op groen hebben gezet om met elkaar verder te besturen, zullen beide partijen nu werk maken van een bestuursakkoord. “Het N-VA-programma vormt daarvoor de basis en daar zullen een hoop groene accenten aan worden toegevoegd. Ook voor de N-VA zijn namelijk meer groen, een duurzame samenleving en gezonde lucht zeer belangrijk”, zeggen Sophie De Wit en René Lauwers. “Gezien beide partijen de voorbije zes jaar al goed hebben samengewerkt en de partijprogramma’s goed gekend zijn, verwachten we er snel uit te zijn. Dat bestuursakkoord wordt in december dan voorgelegd aan beide partijbesturen en bekrachtigd.”

De uitbreiding van de absolute meerderheid houdt in dat de N-VA de burgemeester, vier schepenen (inclusief de voorzitter van het Bijzonder Comité) en de gemeenteraadsvoorzitter zal leveren. Groen levert één schepen, die bevoegd zal zijn voor Leefmilieu, Landbouw, Duurzaamheid, Energie, Openbaar Groen, Waterbeleid, Afvalbeleid, Begraafplaats, Ontwikkelingssamenwerking en Markten.

Midden december, na goedkeuring van het bestuursakkoord, duiden beide partijen dan de schepenen aan die de komende zes jaar invulling zullen geven aan dat bestuursakkoord. Vast staat wel al dat Sophie De Wit burgemeester blijft. Zij zal binnenkort reeds de eed afleggen bij de provinciegouverneur.

 

Voor meer informatie:

Sophie De Wit – 0477 35 33 15

René Lauwers – 0471 22 56 62