Raad Ontwikkelingssamenwerking levert goed werk

Contacten met het Zuiden zijn voor Groen altijd belangrijk geweest. Omdat solidariteit, in  een tijd waarin het dikwijls 'ieder voor zich ' is, aan de zwakkeren in deze wereld een hoopvol signaal kan geven. Daarom vonden we het ook belangrijk dat Ontwikkelingssamenwerking in het gemeentelijk beleid meer aandacht zou krijgen. Weliswaar was het zo dat Aartselaar de 11.11.11-actie logistiek ondersteunde en in de begroting ook een projectsubsidie voorzag. Maar een echte adviesraad ontbrak tot in 2013. Sindsdien is de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Aartselaar (ROSA) een echt adviesorgaan. Jaarlijks vergadert de raad drie keer en spreekt zich uit over ontwikkelingsprojecten in het Zuiden waarvoor een subsidie werd aangevraagd. Die kan komen van Aartselarenaars die bij een project betrokken zijn, of van een groep mensen die solidair zijn met het Zuiden en bv.  na een inleefreis concreet iets willen doen om een project meer kansen te geven. Dit soort initiatieven wordt ook wel eens '4de pijlerprojecten' genoemd.

 

Ontwikkelingssamenwerking is in die zin belangrijk dat mensen in het Zuiden ? en meestal gaat het over lokale boerengroepen - de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en hun levenskansen veilig te stellen, door de uitbouw van een goed gepland project.
Een mooi voorbeeld daarvan was en is het Rijstnetwerk Savalou in het West-Afrikaanse Benin. Gedurende 6 jaar werd dit project, dat werd opgezet door Vredeseilanden, mee door onze gemeente betoelaagd. In 2010 werden de boerencoöperaties, die de lokale rijstcultuur tot een succes maakten, bekroond met het FairTradelabel. Sindsdien ligt de Beninse rijst ook in de schappen bij Colruyt.

De ROSA vergadert een volgende keer op 18 juni. De raad onderzoekt dan de projecten die in 2015 voor betoelaging zijn binnengekomen. Uitspraak hierover volgt in het najaar.
De vergadering is open voor het publiek.