Trage wegen in Aartselaar

15 Mei 2018

Trage wegen in Aartselaar

Deze tekst probeert een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de binnenwegen in de gemeente Aartselaar. Het lezen van de volgende beschrijvingen zal zeker gemakkelijker worden met een gemeenteplan erbij.

Om als “binnenweg” in aanmerking te komen, werden volgende criteria gebruikt:

  • een weg zonder autoverkeer (evt. met uitzondering van plaatselijk verkeer)
  • een weg die een verbinding vormt en die voor fietsers (of voetgangers) ofwel veiliger, ofwel rustiger of aangenamer, ofwel korter is
  • een (kort) verbindingsstuk tussen straten van een bepaalde wijk en enkel gebruikt door voetgangers of fietsers (evt. bromfietsers klasse A)

De volgende eigenschappen werden onderzocht:

  • aard van de weg en berijdbaarheid
  • verlichting
  • zichtbaarheid en evt. hindernissen
  • signalisatie (verkeersborden, wegmarkering en andere)
  • veiligheid, vooral daar waar de binnenweg een (drukke) rijweg bereikt of kruist


De beschreven toestand van de binnenwegen dateert van februari en maart 2018 en is dus een momentopname. Ondertussen kunnen zich wijzigingen voorgedaan hebben. Regen, sneeuw, vorst, hagel, storm, mist, ijzel, langdurige droogte, hitte, enz... zullen ongetwijfeld de staat van de binnenwegen beïnvloeden.
Alle waarnemingen zijn gebeurd tijdens de dag en in gematigde weersomstandigheden. Wat de aanwezige verlichting betreft, is dus niet gecontroleerd wanneer en hoe lang die ook effectief gebruikt wordt.
Tenslotte moet nog even vermeld worden dat voor binnenwegen die een verbinding vormen naar randgemeenten meestal tot een eindje voorbij de Aartselaarse grenzen gekeken werd.

Het volledige document met de beschrijving van de 20 binnenwegen vind je hier.