René Lauwers

uittredend schepen

6 jaar geleden werd ik schepen, een grote eer.

In deze 6 jaar heb ik in onze gemeente een nieuwe dynamiek mee helpen ontwikkelen.

Graag zou ik de volgende jaren verder willen werken aan:

  • de invulling van het oud gemeentemagazijn en omgeving tot een autoluwe, aangename verbljfplaats
  • overstromingsrisico's verminderen door de bouw van bufferbekkens
  • extra aandacht voor een veilige woonomgeving
  • aantrekkingskracht voor jonge gezinnen vergroten
  • de CO2 uitstoot blijvend verminderen om de klimaatverandering te keren en om de luchtkwaliteit te verbeteren
  • de Reukens verder ontwikkelen