Wist je dat...

? een wagen bij 70 km/uur 43 m nodig heeft om stil te staan bij droog weer. Bij 50 km/ uur en droog weer staat dezelfde wagen stil na slechts 26 m. Daarom is het belangrijk dat de maximum snelheid in de Pierstraat werd teruggebracht tot 50 km/uur. De Pierstraat telt 12 fiets- en/of voetgangersoversteekplaatsen. Dan is zo'n snelheidsbeperking een nuttige maatregel. Goed dat schepen Lambrecht ook onze buurgemeenten Rumst en Kontich hiervan heeft kunnen overtuigen.