René Lauwers

Schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu, energie,...

Alex Cappaert

OCMW Raadslid

Peter Apers

secretaris - penningmeester

Walter Decoene

Redacteur

Fons Heirbaut

Webmaster