Hans Cops

Voorzitter

René Lauwers

Schepen van Leefmilieu, Energie, Duurzaamheid,...

Alex Cappaert

Gemeenteraadslid

heidi Scheerlinck

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst...

Roel van Daal

Communicatie

Peter Apers

secretaris - penningmeester

Walter Decoene

Redacteur Groenkrant - Fotograaf

Fons Heirbaut

Webmaster