De mensen van Groen

Jos Schouteden

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

 • Jos Schouteden

  Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

 • Hans Cops

  Voorzitter                                                     

  Sinds 28 juni 2021, in de plaats van René Lauwers

  4e schepen

  Leefmilieu, Energie, Duurzaamheid, Landbouw, Ontwikkelingssamenwerking, Afvalbeleid, Markten, Begraafplaats

 • Roel van Daal

  Communicatie

 • Peter Apers

  secretaris - penningmeester

  gemeenteraadslid

 • Walter Decoene

  Redacteur Groenkrant - Fotograaf

 • Fons Heirbaut

  Webmaster