Magda Van Goidsenhoven

Een zingende, dansende, stappende, trappende, enthousiaste muziekpedagoge

Vind jij ook…

  • dat onze dorpskern een veel gezelliger en rustiger leef- en ontmoetingsplek zou kunnen zijn,
  • dat je als fietser of voetganger blij bent wanneer een respectvolle automobilist de 30km aanhoudt, niet op het voet- of fietspad parkeert en stopt voor jou en je (klein-)kinderen op het zebrapad,
  • dat je de A12 mijdt als fietser want erg gevaarlijk en te veel fijn stof,
  • dat bij een flinke regenbui het hemelwater kan opgevangen worden in broodnodige spaarbekkens
  • dat kinderen en jongeren de nodige ademruimte moeten krijgen om zichzelf te ontwikkelen en de baten dragen van een kwaliteitsvol onderwijs,
  • dat Aartselaar moet kiezen voor een sociaal, ecologisch en betaalbaar woonbeleid,
  • dat mensen op  correcte steun en begeleiding moeten kunnen rekenen als dat nodig is, zodat niemand uit de boot valt,
  • dat het tijd wordt voor een economie van samenwerking, met oog voor het menselijke, eerlijke en duurzame,
  • dat er nog veel te doen is…

Daarom zetten wij ons mee in voor Groen!

 

Carolyn (4), Magda (8), Oswald (10) en Lucrèce (14)