Democratie versus volstrekte meerderheid

05 April 2024

Democratie versus volstrekte meerderheid

De kiezer wikt en de kiezer beslist. Sinds 2018 heeft één partij in onze gemeente de volstrekte  meerderheid.Ook al was dit strikt genomen niet nodig, werd toen met Groen een bestuursakkoord gesloten. De toevoeging van meer groene en sociale accenten was echter welkom en ons inziens noodzakelijk.

Op dit ogenblik zetelt de vroegere Groenvertegenwoordiger in het college als onafhankelijke en staat hij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de N-VAlijst, net als een andere ‘onafhankelijke’ van CD&V-signatuur. Ook verkozenen van Open VLD en VB zetelen intussen buiten hun partij. Door dat feit blijven er, buiten de meerderheid, nog slechts zes raadsleden over die partijgebonden zijn.

Groen vraagt zich dan ook of dit wel goed is voor een optimaal functionerende democratie. Eén partij die alle troeven in handen heeft, leidt tot een onuitgesproken, maar sterke polarisering. Met andere woorden: komen de minderheden dan nog echt aan bod? Binnen een goed werkende bestuurscoalitie zoekt men immers constant naar nieuwe evenwichten. Het is dan geen vriendenclubje, maar eerder een huwelijk met goede en minder goede dagen...

Eén partij die alle troeven in handen heeft, kan leiden tot een onuitgesproken maar sterke polarisering.

13 oktober

Groen hoopt daarom dat alle democraten dit voor (en zeker na) de gemeenteraadsverkiezingen meenemen in hun daden en beslissingen. Wij vertrouwen er ook op dat iedereen op 13 oktober weloverwogen gaat kiezen, ook al bestaat er dan geen opkomstplicht meer.

 

 

z_Luce_avatar.jpg

Luc Apers
Lid