Gemeente plant vredesboom in Reukens

15 November 2018

Gemeente plant vredesboom in Reukens

Dag op dag 100 jaar na de wapenstilstand in 1918 planten Groenschepen René Lauwers en burgemeester De Wit een jonge linde in De Reukens. Daarmee beschikt Aartselaar over een 2de vredesboom. De 1ste, een Japanse kerselaar, geplant in de nadagen van de Koude Oorlog, bevindt zich in het plantsoen naast de kerk. Natuurgebied De Reukens scheidt de wijk Lindenbos van de Aartselaarse dorpskern.     De ontwikkeling van dit gebied rond het Reukenspad werd jaren geleden al ingezet.    Het  krijgt nu, deels door de verwerving van gronden, deels door de aanplant van jong bos, meer en meer gestalte. Nadat twee jaar geleden nog een ruime hondenwei werd afgebakend, wil het gemeentebestuur er eerlang ook een natuurspeelwei creëren. Daarvoor wordt uitgekeken naar het bos dat in de periode 2006-2012 werd aangeplant en dat stilaan zo ver gegroeid is, dat het kan uitgedund worden. Ook aan de stille wegen die een rondwandeling doorheen De Reukens mogelijk maken, wil het gemeentebestuur verder aandacht besteden. Burgemeester De Wit en Groenschepen Lauwers planten symbolisch de vredeslinde aan.   Walter Decoene