Gemeentebestuur van Edegem en Aartselaar zetten licht op groen voor gezamenlijk recyclagepark

14 September 2020

Gemeentebestuur van Edegem en Aartselaar zetten licht op groen voor gezamenlijk recyclagepark

Het huidige recyclagepark ligt naast de Grote Struisbeek in signaalgebied.

In signaalgebieden mogen geen harde bestemmingen gebouwd worden om overstromingsgevaar te verminderen/beletten. De Vlaamse overheid is bezig met de ontwikkelingsstudie voor deze zone in de beekvallei via een RUP de bedoeling is om het waterbergend vermogen van de beek te vergroten door opnieuw ruimte te geven aan de beekvallei, aan het water. Grootschalige projecten als een recyclagepark kunnen niet meer.

De hogere overheden hebben trouwens duidelijk gezegd dat onze inwoners toegang hebben tot andere recyclageparken en zich dan maar naar die parken in andere gemeenten moeten begeven.

Het gemeentebestuur heeft door kort op de bal te spelen een éénmalige verlenging tot exploitatie van Ruimte Vlaanderen verkregen. Wat doet dan een verantwoordelijk bestuur dat ook op langere termijn handelt? Het neemt het initiatief om uit de impasse te komen! De hogere overheden waren zeer gecharmeerd dat Aartselaar een oplossing voor deze onhoudbare situatie aanbood. Een exploitatie op de voormalige IHK site (dichtbij de gemeentegrens) bood een mogelijkheid. In het verleden werd de IHK site tijdelijk gebruikt toen ons huidig recyclagepark werd heringericht. De toenmalige verhuis werd niet als hinderlijk ervaren. De herinrichting van IHK zou op 1070000 euro komen. De geschatte investeringskost op een terrein in Aartselaar voor Aartselaar is 2,5 - 3 miljoen euro (in de veronderstelling dat we een geschikt terrein vinden). Waarom is de IHK site zoveel goedkoper? Omdat we reeds beschikken over een enorme vloerplaat die voldoet aan de wettelijke verplichtingen op milieuvlak. De nieuwe inrichting zal veel comfortabeler zijn voor de gebruiker met gescheiden inritten voor vrachtwagens en personenwagens, aangepaste containerplaatsen, betaalterminals... Bovendien zal de aanrijstrook veel langer zijn zodat de mensen direct op het terrein kunnen en niet meer op straat in de wachtrij moeten staan (zoals nu soms in de Dijckstraat). Dit bestuur heeft het initiatief genomen om 4 x/jaar een mobiel recyclagepark te plaatsen aan de kerk tijdens de markt. Hier kunnen bewoners hun kleinere spullen gratis afleveren. Dit initiatief komt tegemoet aan de mensen die geen auto bezitten. Door de IHK site voor te stellen heeft dit bestuur geanticipeerd op de onvermijdelijke verplichte sluiting van het recyclagepark op de huidige locatie. We sparen dus op investeringen, exploitatie en tegelijkertijd verhogen we het gebruiksgemak voor de bewoners. Uiteraard moet deze piste nog overlegd worden met de bewoners en besproken en goedgekeurd worden op de gemeenteraad.

z_René_Lauwers_2.jpg

 

 

 

René Lauwers
Schepen van Afvalbeleid

 

© foto: Radiozuidrand.be